dimarts, 21 d’abril de 2009

Convecció sorpresa

A hores d'ara s'està produint una convecció en el Golf de Lleó associada a una baixa ubiacada al Mediterrani central que allarga el seu radi d'acció fins al nostre litoral.

Així doncs, els petit ruixat de primeres hores de la nit ha vingut associada a aquesta baixa. Però si la convecció continua podem tenir una nit possada per aigua, fins i tot, no es descartaria alguna tempesta.

S'haurà d'anar seguint.